Çocuklarda akut karın ağrısı nedir?


Akut karın ağrısı, ani başlangıçlı, üç günden kısa süren, acil tıbbi değerlendirme gerektirecek kadar şiddetli karın ağrısı olarak tanımlanır.

Semptom ve bulguların özgül olmaması nedeni ile çoğu vakada klinik izlem sonucunda cerrahi kararı verilmektedir.

Akut karın ağrısının değerlendirilmesinde iyi bir öykü ve fizik muayene ile hastanın yakın izlemi uygulanabilecek en uygun yaklaşımdır.

Akut apandisit, inkarsere inguinal herni ve invajinasyon akılda tutulması gereken sık görülen cerrahi patolojilerdir. Akut apandisit, acil abdominal cerrahi gerektiren durumların başında gelmektedir ve bu nedenle akut karın ağrısı üzerine yapılan çalışmaların merkezinde yer almaktadır.

Akut apandisit çocuk acil servise akut karın ağrısı ile başvuruların %1-12’sini oluşturmaktadır.7,10,12 Sıklığı yaşla artmaktadır. Yapılan çalışmalarda akut apandisitin erkeklerde daha sık görüldüğü ve hastalığın 10-12 yaşlarında zirve yaptığı saptanmıştır.13,14

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.